| | Buletina | Adierazpena | Kontaktua

> Dokumentuak

Ezereza ez da jomulga ezta bide ere, ez da ezer/La nada no es meta ni camino, es nada

IV. zatia (IV)

Erraza da sailaren oinarri nagusia, gordina, ordea, erabateko egiari dagokionez: Sortu eta beraren tesiarekin bat egiten duen ezker abertzalea ezereza aldera abiatzen dira, izan ere, ez du planteatzen eduki zehatzeko helburu historikorik, krisialdi betean, etorkizuna argitzeko; era berean, ez du planteatzen horri egokitutako estrategiarik, horretarako helbururik ez daukalako, beraz, EAJren politikatik kanpo egindako proposamen taktiko urriak ezer hutsean geratzen dira.

La base central de la serie es bien sencilla pero cruda en su radical verdad: Sortu y la izquierda abertzale que se siente identificada con sus tesis, camina hacia la nada porque no plantea ningún objetivo histórico con suficiente contenido concreto que ilumine el futuro en medio de la crisis; tampoco plantea una estrategia adecuada a ello, no puede hacerlo porque carece de objetivos a los que dirigir esa estrategia, y consiguientemente sus pocas propuestas tácticas que no se limitan a seguir la estala del PNV se pierden en el vacío.